Boekhouder blijf bij je leest, die wel steeds groter wordt.

Er zijn heel veel boekhouders in Nederland. Wat het verhaal een beetje verwarrend maakt is dat ze allemaal hetzelfde doen. Ze houden de boeken bij, het zijn immers boekhouders, en ze maken de verklaringen op die nodig zijn voor de financiële analyse van bijvoorbeeld de resultaten van een jaar. Ook de verklaringen aan de Belastingdienst en de voorbereidende papieren voor de afdrachten worden opgemaakt door de boekhouder.

Boekhouders moeten informatie leren gebruiken, en die kennis doorgeven.

Maar of de opdrachtgever de gegevens die worden aangeleverd door de boekhouder ook daadwerkelijk gebruikt voor bijvoorbeeld de planning van het volgende jaar is nog maar de vraag.

Er is beslist een groot verschil tussen weten hoe je de financiële verklaringen voor je cliënt voorbereidt en opmaakt en het overbrengen van de werkelijke betekenis van al die cijfers en getallen zo dat ze ook waarde hebben voor de cliënt. Ook bij het analyseren van al die getallen zou de boekhouder een grotere rol moeten spelen.

Dat is niet eenvoudig en de meeste cliënten van boekhouders lopen tegen dezelfde muren aan. Ze laten daarom vaak de informatie uit de financiële jaarverslagen links liggen. Maar boekhouders moeten meer doen dan alleen maar een schone boekhouding leveren en de documentatie voorbereiden voor de Belastingdienst. Boekhouders kunnen directe waarde creëren voor hun cliënten.

Het leveren van een financiële analyse aangaande de gezondheid van een onderneming bijvoorbeeld.
Helpen bij het analyseren van zowel positieve als negatieve trends aan de hand van de verkoopcijfers.
Een voorspelling leveren aangaande de dagelijkse uitgaven van de onderneming voor het aankomende jaar, of voor een maand en zelfs wekelijks.

Boekhouders kunnen de beste analyses leveren, ze hebben alle informatie.

En het beste is nog wel, het leveren van deze analyserende en strategische diensten aan cliënten is helemaal niet moeilijk. Alle informatie staat al in de boeken en rapporten die de boekhouders dagelijks, wekelijks en maandelijks maken uit hoofde van hun werk. Daar staat tegenover dat ze van enorme betekenis kunnen zijn voor de cliënt en voor de onderneming.

Hoe vullen boekhouders die afstand op tussen het vervullen van de wettelijke verplichtingen voor de cliënt en het spelen van een rol als bedrijfsadviseurs? In de eerste plaats moeten boekhouders goed gebruik maken van de gereedschappen die gegeven zijn. Er zijn een groot aantal gereedschappen beschikbaar on line die kunnen helpen bij het grafisch zichtbaar maken van informatie aan de cliënt. Vaak zullen de aanbieders zelfs training leveren bij de programma’s zodat boekhouders ze ook effectief kunnen inzetten voor het analyseren van informatie en voor de analyse daarvan.

Niet alle cliënten van boekhouders zullen de informatie correct kunnen lezen.

Zelfs met behulp van kleurige grafische voorstellingen die laten zien hoe de onderneming groeit, tekenen van gevaar uit de historische informatie worden meestal niet gezien of ontkend. Vooral de kleinere ondernemingen hebben vaak moeite met het correct analyseren van cijfers en getallen. De kleinere ondernemingen worden meestal opgezet door specialisten op een redelijk beperkt gebied. Deze mensen hebben maar heel weinig affiniteit met het financiële gebeuren rond hun eigen onderneming en zullen de informatie niet of nauwelijks gebruiken.

Juist in die ondernemingen vinden boekhouders hun werk omdat de Nederlandse wet ook van de kleine ondernemingen een goede en correcte boekhouding wil zien.

Informatie bespreekbaar maken, de nieuwe rol voor boekhouders.

Boekhouders kunnen en moeten deze informatie duidelijk en leesbaar maken zodat de ondernemer meer succes zal hebben, dat komt tenslotte ook henzelf ten goede.
Om ervoor te zorgen dat de cliënten de juiste boekhouders vinden moet de boekhouder van vandaag niet alleen reclame maken en zorgen dat hij op een goede plek in de Gele Gids en op Google te vinden is, hij moet de cliënt ook duidelijk uitleggen wat de voordelen zijn van een goede financiële analyse voor het bedrijf. Maak duidelijk dat er drie grote voordelen zitten aan de juiste cijfers, de juiste analyse en de juiste planning:
1. Grotere inkomens uit kleine dienstverlening die cash betaald worden.
2. Daardoor ontstaan grotere omzet en grotere winsten.
3. Er wordt minder belasting betaald omdat van alle reducties gebruik wordt gemaakt.

Wanneer boekhouders hun cliënten willen motiveren zouden ze gebruik moeten maken van de meest aansprekende van deze drie; er wordt minder belasting betaald. Het meest pijnlijke voor een ondernemer is een gedeelte van zijn omzet af te moeten staan aan die ongrijpbare Staat. Wanneer boekhouders hun cliënten duidelijk kunnen maken hoe hun belasting situatie er uit ziet, in het verleden, heden en in de toekomst door middel van voorspellingen kan dat zeer motiverend werken.

Maak duidelijk dat de belasting niet iets is waar men zich op het einde van het financiële jaar in moet verdiepen, maar dat het een belangrijk onderdeel zou moeten zijn van elke transactie het hele jaar door. Daardoor staat de ondernemer in April niet meer voor verassingen. Boekhouders worden dan ook meer gewaardeerd als adviseurs en zullen vaker geconsulteerd worden over de financiële gevolgen van een handeling of transactie. Daar moeten de boekhouders ook mee om leren gaan, ze moeten meer diensten aanbieden dan alleen het bijhouden van de officiele boeken.

Boekhouders moeten blijven leren.

Helaas zijn heel veel boekhouders in Nederland daar nog niet van overtuigd. Het wereldje van de boekhouders is nogal gesloten en ze zullen gezamenlijk en individueel meer moeten doen aan marketing, meer en betere diensten moeten aanbieden en beter bereikbaar worden. Dat wil voor de meeste boekhouders zeggen dat ze weer terug zullen moeten naar de schoolbanken. Op de hoogte blijven van de laatste stukjes informatie is belangrijk voor een dienstverlener die een spil van de onderneming wil worden, en wil blijven.

Veel kleinere ondernemingen houden nu nog hun eigen boeken bij. Dat betekend dat ze veel fouten zullen maken, kansen zullen missen en teveel belasting zullen betalen. Boekhouders moeten er dus voor zorgen bereikbaar te zijn in deze moderne wereld. De zoekpagina’s op het internet zijn een goede bron van cliënten, ook voor boekhouders. Zorg er dus voor dat uw kantoor daar te vinden is. Dat is makkelijker voor uw cliënt en dus beter voor u.

Leave a Reply: