Box 3 in 2027: Wat zijn de verwachtingen?

De toekomst van box 3 is al jarenlang een hot topic. Het huidige systeem, met de forfaitaire rendementen, is al geruime tijd omstreden. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat dit systeem onrechtmatig is. Dit heeft geleid tot een zoektocht naar een nieuw, eerlijker belastingstelsel voor vermogen in box 3.

In 2023 presenteerde het kabinet een voorstel voor een nieuw box 3-stelsel. Dit stelsel is gebaseerd op het werkelijk behaalde rendement.

Wat zijn de verwachtingen voor box 3 in 2027?

 • Het nieuwe stelsel zal naar verwachting in 2027 ingaan.
 • De belastingheffing zal plaatsvinden op basis van het werkelijk behaalde rendement.
 • Dit betekent dat spaarders en beleggers in principe belasting gaan betalen over de rente en dividenden die ze ontvangen.
 • Er zal een vermogensdrempel komen, waardoor mensen met een klein vermogen geen belasting over hun vermogen hoeven te betalen.
 • De hoogte van de vermogensdrempel is nog niet bekend.

De precieze uitwerking van het nieuwe box 3-stelsel is nog niet bekend. Het kabinet heeft wel al een aantal uitgangspunten geformuleerd.

 • Het stelsel moet eenvoudig en uitvoerbaar zijn.
 • Het stelsel moet eerlijk en rechtvaardig zijn.
 • Het stelsel moet fraudebestendig zijn.

De invoering van het nieuwe box 3-stelsel heeft een aantal gevolgen.

 • Spaarders en beleggers zullen meer belasting gaan betalen over hun vermogen.
 • De Belastingdienst zal meer inzicht krijgen in de vermogens van burgers.
 • De administratieve rompslomp kan toenemen.

De verwachtingen voor box 3 in 2027 zijn dus gemengd.

 • Enerzijds is er het streven naar een eerlijker en rechtvaardiger belastingstelsel.
 • Anderzijds zijn er zorgen over de complexiteit en de administratieve rompslomp.

Het is afwachten hoe het nieuwe stelsel in de praktijk zal uitpakken.

Leave a Reply: