Contractregels voor zzp’ers en werknemers

Als zzp’er of werknemer is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de veranderingen in contractregels die het kabinet wil doorvoeren. Een aanvullend pakket met maatregelen is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd om de regels voor contracten met werknemers en zzp’ers aan te passen. In deze blog bespreken we de belangrijkste wijzigingen die van invloed kunnen zijn op jouw werk.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp’ers

Een van de maatregelen die het kabinet wil doorvoeren, is de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers. Dit betekent dat ZZP’ers zich moeten verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Hoewel dit extra kosten met zich meebrengt, biedt het ook zekerheid voor ZZP’ers die niet meer kunnen werken als gevolg van ziekte of een ongeval.

Loondoorbetaling bij ziekte

Een andere belangrijke wijziging heeft betrekking op loondoorbetaling bij ziekte. Kleine werkgevers kunnen na 1 jaar ziekte aan het UWV duidelijkheid vragen of ze de werknemer kunnen vervangen. Dit maakt het voor werkgevers makkelijker om bij langdurige ziekte over te gaan tot vervanging van de werknemer.

Overuren worden voor de werkgever minder duur

Voor grotere arbeidscontracten gaat een ander WW-premie-tarief gelden. Hierdoor worden overuren voor de werkgever minder duur. Dit kan voor werkgevers een stimulans zijn om meer uren aan te bieden aan hun werknemers.

Strengere regels voor tijdelijk werk

De regels voor tijdelijk werk worden strenger. Na drie tijdelijke contracten kun je nu na zes maanden weer een contract krijgen, dat wordt vijf jaar. Dit betekent dat werkgevers minder snel tijdelijke contracten kunnen aanbieden en werknemers meer zekerheid krijgen over hun baan.

Afschaffing 0-urencontract en oproepcontracten worden vaste basiscontracten

Het 0-urencontract wordt afgeschaft en oproepcontracten worden vaste basiscontracten. Dit betekent dat werknemers met een oproepcontract meer zekerheid krijgen over hun werk en inkomen. Daarnaast krijgen uitzendkrachten sneller een vast contract, wat meer zekerheid biedt op lange termijn.

Contractregels crisisregeling Personeelsbehoud

Tot slot komt er een Crisisregeling Personeelsbehoud. Dit moet het voor werkgevers makkelijker maken om personeel in dienst te houden bij een crisis of calamiteit die buiten het ondernemersrisico valt, zoals tijdens de coronacrisis. Hierdoor kunnen werkgevers hun personeel behouden en wordt de werkgelegenheid op de lange termijn behouden.

Conclusie

Deze aanvullende maatregelen hebben als doel om de arbeidsmarkt te verbeteren en werkzekerheid te bieden aan werknemers en ZZP’ers. Hoewel sommige maatregelen voordelig zijn voor werkgevers, zijn er ook wijzigingen die werknemers en ZZP’ers ten goede komen. Zo biedt de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers extra zekerheid en krijgen werknemers met een oproepcontract meer zekerheid over hun werk en inkomen.

Als je werkt als zzp’er of werknemer, is het belangrijk om op de hoogte te blijven van deze veranderingen. Door de wijzigingen in contractregels goed te begrijpen, kun je beter inspelen op de veranderende arbeidsmarkt en zorgen voor meer zekerheid in je werk en inkomen.

boekhouder Rotterdam

Turkse boekhouder

Leave a Reply: