Minimumloon stijgt met 3,09% per 1 juli 2024: extra verhoging van 1,2% verworpen door Eerste Kamer

Minimumloon stijgt met 3,09% per 1 juli 2024: extra verhoging van 1,2% verworpen door Eerste Kamer

Geen extra verhoging minimumloon: De Eerste Kamer heeft op 17 april 2024 gestemd tegen de wetsvoorstel om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 met 1,2% te verhogen. Dit betekent dat de reguliere indexering van 3,09% de enige verhoging zal zijn.

Wat houdt dit in?

  • Vanaf 1 juli 2024 bedraagt het minimumloon €13,68 bruto per uur.
  • Dit is een stijging van 3,09% ten opzichte van 1 juli 2023.
  • De verhoging heeft ook invloed op uitkeringen zoals bijstand, AOW en UWV-uitkeringen.

Waarom is de extra verhoging verworpen?

De Eerste Kamer was van mening dat de extra verhoging van 1,2% te belastend zou zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Wat betekent dit voor werkgevers en werknemers?

  • Werkgevers: De lastenverhoging door de minimumloonsverhoging is 3,09% in plaats van de 4,29% die het had kunnen zijn met de extra verhoging.
  • Werknemers: De koopkrachtversterking voor minimumloonverdieners is iets lager dan gehoopt.

Blijf op de hoogte:

Disclaimer: De informatie in deze blog is gebaseerd op de huidige stand van zaken (17 april 2024). Voor de laatste updates over het minimumloon, raadpleegt u de website van de Rijksoverheid.

Leave a Reply: