Minimumloon stijgt per 1 juli 2024: wat betekent dit voor ondernemers?

Goed nieuws voor werkgevers én werknemers: het wettelijk minimumloon gaat per 1 juli 2024 met 1,2% omhoog! Naast deze extra verhoging, vindt er ook de reguliere halfjaarlijkse indexatie plaats. Dit betekent dat het minimumloon per uur stijgt van €13,27 naar minimaal €13,43.

Wat houdt de verhoging precies in?

De exacte impact op uw portemonnee hangt af van de cao-lonen in uw sector. In het voorjaar van 2024 worden de definitieve bedragen bekendgemaakt.

De verhoging van het minimumloon heeft ook gevolgen voor uitkeringen zoals bijstand, AOW en UWV-uitkeringen.

Wat kunt u als ondernemer doen?

Om de impact van de minimumloonsverhoging op uw bedrijf zo goed mogelijk te managen, kunt u de volgende stappen ondernemen:

  • Bereken de impact op uw loonkosten: Maak een inschatting van hoeveel de loonsverhoging uw bedrijf gaat kosten.
  • Bepaal of u de kosten kunt doorberekenen: Kijk of u de extra kosten kunt doorberekenen aan uw klanten of cliënten.
  • Onderzoek mogelijke subsidies: Ga na of u in aanmerking komt voor subsidies die de loonsverhoging kunnen compenseren.
  • Communiceer met uw medewerkers: Informeer uw medewerkers over de verandering van het minimumloon en de mogelijke gevolgen voor hen.

Meer informatie:

Blijf op de hoogte!

De informatie in deze blog is gebaseerd op de huidige stand van zaken (17 april 2024). Voor de laatste updates over het minimumloon raadpleegt u de website van de Rijksoverheid.

Leave a Reply: