Update box 3-procedures en nieuw stelsel: Vertraging door procedures en complexiteit

In een recente brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Rij de stand van zaken toegelicht rondom box 3. De uitspraken van de Hoge Raad over de rechtmatigheid van de box 3-heffing laten langer op zich wachten dan verwacht. Dit heeft gevolgen voor zowel de aanslagen over 2021 als de invoering van het nieuwe stelsel in 2027.

Uitspraken Hoge Raad en aanslagen 2021

Twee belangrijke zaken over box 3 dienen in augustus 2024 te worden beslecht door de Hoge Raad. Voor vijf andere zaken is de uitspraak gepland voor augustus/september 2024. In afwachting van deze uitspraken worden vooralsnog aanslagen opgelegd op basis van het forfaitaire stelsel, óók voor belastingplichtigen met meer dan alleen spaargeld.

De vertraging in de uitspraken heeft ertoe geleid dat de Belastingdienst voor 55.000 aanslagen over 2021 genoodzaakt is om af te wijken van de mogelijke uitkomst van de Hoge Raad. Dit was nodig om te voldoen aan de wettelijke termijn van 3 jaar voor het opleggen van een definitieve aanslag. Voor deze groep wordt nog bekeken wat de vervolgstappen zijn.

Invoering nieuw stelsel 2027 vertraagd

Mocht de Hoge Raad de conclusies van de advocaten-generaal volgen, dan wordt het mogelijk om het werkelijke rendement op te geven aan de Belastingdienst. De Belastingdienst werkt hiervoor aan een geautomatiseerd “opgaaf werkelijk rendement”-formulier. De afronding hiervan is echter afhankelijk van de uitspraken van de Hoge Raad en zal dus nog enige tijd duren.

De invoering van dit formulier en de complexiteit van het nieuwe box 3-stelsel leiden tot verdere vertraging van de volledige invoering in 2027. Eventuele aanpassingen aan het stelsel vanwege de uitspraken van de Hoge Raad zullen dit effect nog versterken.

Conclusie

Het nieuwe box 3-stelsel is dringend nodig, maar de aanpak blijkt complexer dan gedacht. De vertragingen door procedures en complexiteit illustreren de noodzaak om sneller met een structurele oplossing te komen.

Let op: Ontvang je binnenkort een definitieve aanslag voor box 3 en heb je alleen spaargeld? Controleer dan of je werkelijke rendement op spaargeld afwijkt van het forfaitaire rendement. Is je werkelijke rendement lager? Dan kan bezwaar maken zinvol zijn.

Blijf op de hoogte:

Leave a Reply: