Zakelijke kosten aftrekken: Zo doe je het goed!

Als ondernemer zijn er tal van kosten die je maakt om je bedrijf draaiende te houden. Gelukkig mag je een groot deel van deze kosten aftrekken van je winst, waardoor je minder belasting betaalt. Maar welke kosten mag je nu precies aftrekken? En hoe doe je dat op de juiste manier?

In deze blog ga ik je alles vertellen over het aftrekken van zakelijke kosten. Zo ontdek je:

 • Welke kosten aftrekbaar zijn
 • Hoe je omgaat met btw
 • Waarom je bonnetjes en facturen moet bewaren
 • Of je kosten mag aftrekken die je maakte voordat je startte met je bedrijf
 • Hoe je kosten in 1 keer of gespreid aftrekt

Met duidelijke uitleg en praktische voorbeelden bespaar je tijd en geld!

Welke kosten mag je aftrekken?

De Belastingdienst hanteert het principe dat je alleen zakelijke kosten mag aftrekken. Privé-uitgaven zijn dus niet aftrekbaar. Denk bijvoorbeeld aan een privételefoonabonnement. De kosten voor de zakelijke gesprekken die je hiermee voert, mag je wel aftrekken.

Een zakelijk telefoonabonnement is daarentegen wél aftrekbaar. Let wel op: bel je privé met je zakelijke telefoon? Dan mag je de kosten van die gesprekken niet aftrekken.

Overzicht van aftrekbare kosten:

De Belastingdienst heeft een overzicht: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/inkomstenbelasting_voor_ondernemers/zakelijke_kosten/ met alle mogelijke aftrekbare zakelijke kosten. Denk aan:

 • Kantoorartikelen
 • Vakliteratuur
 • Onderhoudskosten van je auto
 • Kosten voor machines, auto’s en inventaris
 • Kosten voor het verkennen van de markt of het inwinnen van advies (voordat je startte met je bedrijf)

Aftrekken met of zonder btw?

Trek je de kosten zonder btw af als je de btw kunt aftrekken in je btw-aangifte. Doe je geen btw-aangifte of mag je de btw niet aftrekken in je btw-aangifte? Dan trek je de kosten inclusief btw af in je aangifte inkomstenbelasting.

Bewaarplicht bonnetjes en facturen

Belangrijk: bewaar altijd je bonnetjes en facturen. De Belastingdienst kan namelijk om bewijs vragen dat je de kosten daadwerkelijk hebt gemaakt en dat ze zakelijk van aard zijn.

Kosten aftrekken voor startende ondernemers

Jazeker! Ook kosten die je gemaakt hebt voordat je startte met je bedrijf mag je aftrekken, zolang ze direct verband houden met de opstart van je onderneming. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor het opzetten van een website of het maken van een logo.

Afschrijven of in één keer aftrekken?

De aftrekmethode hangt af van de hoogte van de aankoop en de gebruiksduur:

 • Aankoop goedkoper dan € 450 of kosten die betrekking hebben op 1 jaar? Kleine kantoorartikelen, vakliteratuur en onderhoudskosten van je auto bijvoorbeeld. Je mag deze kosten in één keer aftrekken in het jaar waarin je ze hebt gemaakt.
 • Aankoop € 450 of duurder én gebruik je hem langer dan 1 jaar? Machines, auto’s en inventaris bijvoorbeeld. Dan trek je de kosten gespreid af over de gebruiksjaren. Dit heet afschrijven. Houd hierbij ook rekening met de restwaarde van je aankoop: de waarde die je machine of apparaat nog heeft als je hem niet meer gebruikt voor je bedrijf.

Voorbeeld afschrijving:

Je koopt een professioneel fototoestel voor € 6.000 en gebruikt deze 5 jaar. Na die tijd is je fototoestel nog € 1.500 waard. Per jaar trek je dan af: (€ 6.000 – € 1.500) : 5 = € 900.

Tot slot

Het aftrekken van zakelijke kosten kan een flinke besparing op je belasting betekenen. Door deze blog te lezen, weet je nu precies hoe je dat op de juiste manier doet. Heb je na het lezen nog vragen? Neem dan contact met ons op!

Leave a Reply: